Композиция на кензане — TERRA

Композиция на кензане